El fervoja mondo 4/18
El fervoja mondo 3/18
El fervoja mondo 2/18
El fervoja mondo 1/18
Malnovajn numerojn vi trovos en Artikoloj


70-tý kongres IFEF minulostí.
Ve dnech 19. až 25. května se konal ve Wroclawi jubilejní 70-tý kongres Mezinárodní železničářské esperantské federace (IFEF), kterého se zúčastnilo 123 osob z 20 zemí. Třetí nejpočetnější skupinou účastníků byla delegace z České republiky, kterou tvořili členové České sekce IFEF. V průběhu konání kongresu byly projednávány jednak organizační záležitosti a také otázky týkající se esperantské železniční terminologie a přednášky zabývající se železniční tematikou. Součástí kongresu byla i kulturní vystoupení a zajímavé exkurse v regionu Dolní Slezsko.

La 70-a kongreso de IFEF estas pasinteco.
Dum tagoj de la 19-a ĝis 25-a de majo okazis en Wroclaw jubilea 70-a kongreso de Internacia Fervojista Esperanta Federacio (IFEF), kiun partoprenis 123 personoj el 20 landoj. Tria plej nombra grupo estis delegacio el Ĉeĥa respubliko, kiun konsistis membroj de Ĉeĥa sekcio de IFEF. Dum la kongreso estis pritraktitaj parte organizaj aferoj kaj ankaŭ terminoj el esperanta fervoja terminologio kaj prelegoj kun fervoja tematiko. En programo de la kongreso estis ankaŭ kulturaj prezentaĵoj kaj interesaj ekskursoj en regiono de Malsupra Silesio. Kongreso IFEF en Wroclaw


6-9.8.2018 Letní škola esperanta/Somera lernejo de Esperanto.
Již popáté vás srdečně zveme na Mezinárodní letní školu esperanta v Bartošovicích. Letos trochu netradičně – můžete se zúčastnit oslav 85. výročí založení Klubu přátel esperanta ve Svitavách, výletu do Moravského krasu a pak pokračovat společně s námi na Mezinárodní školu esperanta do Bartošovic. Ubytování v Bartošovicích bude na zámku a jeho cena je 320,– Kč za osobu a noc. Na výběr máte z kurzů v různých jazykových úrovních. Hlaste se na adrese verdastacio@gmail.com. Bližší informace o celé akci jsou na Letní škola esparanta/Somera lernejo de Esperanto22.9.2018 - Národní den železnice v Českých Budějovicích/Nacia tago de fervojo en České Budějovice.
Nejen lokomotivy,ale také výstava o práci Fisaic,tedy i naší.
Ne nur lokomotivoj,sed ankau ekspozicio pri laboro de Fisaic,do ankau pri nia. Vizitu la plej grandan feston de fervojo en nia lando.


27.9.-29.9.2018 Konferenco de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio (ĈeFEA) – en sindikata hotelo Ostrý en Železná Ruda, Ĉeĥio.Železná Ruda trovias proksime de germana limo je bela montaro Šumava.Proksime estas interesa tunelo sub monto Špičák,kiu estis longtempe la plej longa tunelo en nia lando.Bonvolu veni
Hotel Ostrý
cefea@centrum.cz
27.9.-29.9.2018 se bude konat konference ČŽES v odborovém hotelu v Železné Rudě na Šumavě.Všichni zájemci vítáni.


12 - 14. oktobro Konferenco de Ĉeha E-Asocio, ĈEA - en urbo Benešov, Ĉehio. Pinta aranĝo de Ĉeha Esperanto-Asocio kun labora traktado, temaj seminarioj kaj programoj ekskursa, kultura kaj amuza.
Organizas: Ĉeha E-Asocio, Náměstí Mítu 81/1, Svitavy, CZ-568 02, Ĉehio.
Retadreso: cea@esperanto.cz poštovní adresa:


La 71-a IFEF-kongreso okazos en Malaga, Hispanio, de la 3-a ĝis la 9-a de majo 2019.
Antaŭe kaj samtempe okazos la 78-a Hispana Esperanto-Kongreso de la 2-a ĝis la 5-a de majo.
ĈIUJN NECESAJN INFORMOJN vi trovos en la sekva retejo :
Kongreso IFEF en MalagaČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 234562591/0300 IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591 BIC (SWIFT)CEKOCZP

STATUTO de IFEF