El fervoja mondo 10/17
El fervoja mondo 9/17
El fervoja mondo 8/17
El fervoja mondo 6/17
El fervoja mondo 6/17
El fervoja mondo 5/17
El fervoja mondo 4/17
El fervoja mondo 3/17
El fervoja mondo 2/17
El fervoja mondo 1/17
Malnovajn numerojn vi trovos en Artikoloj.

16-a TOSTO POR ZAMĈJO
PARDUBICE
la 3-an de decembro 2017

Kunveno: 9.30 ĉe biletvendejo de stacidomo Pardubice (se malfruiĝos la trajno el Prago – Ex 141 Landek – la kunveno en stacidomo Pardubice estos tuj post la alveno de la trajno) 25.10.2017 se konalo v České Třebové zasedání výboru ČŽES.S výsledky jednání budou členové ČŽES seznámeni.Jako vždy se projednávala činnost,a to jak v uplynulém období,tak do budoucna.

26.10.2017 zasedala v Týništi nad Orlicí Terminologická komise při ČŽES pod vedením doc.Matušky,kromě terminologické práce byl čas věnovám přípravě přednášek pro kongres IFEF v polské Wrocłavi.

15.-17.9.2017 Slovakio -Konferenco de Ĉeĥa Fervojista Esperanta Asocio en Sindikata ripozamuzejo OSŽ „Skalka“ en Rajecké Teplice en Slovakio. Prelegoj, faka ekskurso.


Du tekstoj el nia konferenco:
Pri muzeo en Rajecké Teplice
Slovakaj fervojoj

Ve dnech 15.9-17.9.2017 se konala za účasti 40 našich členů a hostů konference České sekce IFEF/ČŽES, ,která se konala v Rájeckých Teplicích v odborovém hotelu Skalka.Na programu byly přednášky,návštěva muzea.Účastníci též mohli využít místních termálních lázní,nebo se projít krásnou přírodou v okolí.V průběhu jednání byli také zúčastnění informováni o činosti jak IFEF,tak i ČŽES.Všem zúčastněním děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další setkávání


ekskursoVizito de fervoja muzeo en Rajecké TepliceekskursoEl konferenco
Zápis z konference ČŽES v Rájeckých Teplicích


poštovní adresa:
ČŽES z.s.
Bratří Hubálků 161,
560 02 Česká Třebová
email:cefea@centrum.cz
Bankovní spojení:
CESKY ZELEZ:ESP:SVAZ č.ú. 23456259/0300
IBAN CZ 0300 0000 0002 3456 2591
BIC (SWIFT)CEKOCZPP
STATUTO de IFEF